Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΦΑΤΟ TWEET

Οι Ευρωβουλευτές μιλούν για τον Σπύρο Δανέλλη

plenary

5

Δελτια Τυπου


Warning: Creating default object from empty value in /home/sdanellis/public_html/modules/mod_fl_latest/helper.php on line 140

Warning: Creating default object from empty value in /home/sdanellis/public_html/modules/mod_fl_latest/helper.php on line 140

Warning: Creating default object from empty value in /home/sdanellis/public_html/modules/mod_fl_latest/helper.php on line 140
2
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε νέα του Σπύρου Δανέλλη συμπληρώστε το όνομα και το e-mail σας και εγγραφείτε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
EMAIL
Terms and condition
PDF Εκτύπωση E-mail
Θεσμικά Όργανα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές συνελεύσεις στον κόσμο. Οι 736 ευρωβουλευτές μέλη του, εκπροσωπούν 500 εκατομμύρια πολιτών.  Εκλέγονται στις ευρωεκλογές με άμεση και καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θητεία τους είναι πενταετής. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει σταθερό αριθμό εδρών, αναλογικά προς τον πληθυσμό του (99 κατά μέγιστο, 5 κατ’ ελάχιστο). Στην Ελλάδα εκλέγονται 22 ευρωβουλευτές. 
Κατάλογος των ευρωβουλευτών

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας  ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναβαθμίστηκε και συγκέντρωσε εξουσίες και μεγαλύτερη νομοθετική δύναμη.  Διαθέτει δημοσιονομική εξουσία και ασκεί δημοκρατικό έλεγχο σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και ουσιαστικά νομοθετεί από κοινού με το Συμβούλιο της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές και οι υπουργοί των κρατών μελών, δηλαδή, έχουν τον τελευταίο λόγο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγεται για δυόμισι χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης, εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο προς τα έξω και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης και προεδρεύει στις συνόδους της Ολομέλειας.
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργανώνονται σε ομάδες με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση και όχι την εθνικότητά τους. Ο ελάχιστος αριθμός βουλευτών που απαιτείται για το σχηματισμό πολιτικής ομάδας είναι 25  βουλευτές που πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/4 του συνόλου των κρατών μελών.  Όσοι δεν ανήκουν σε καμιά πολιτική ομάδα θεωρούνται "μη εγγεγραμμένοι". Σήμερα υπάρχουν 7 πολιτικές ομάδες.
Κατάλογος των πολιτικών ομάδων
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχουν σε συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών και πολιτικών ομάδων και σε πρόσθετες συνόδους ολομέλειας, καθώς και στο Στρασβούργο, όπου διεξάγονται οι 12 σύνοδοι της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
 Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι 20. Καθεμιά διαθέτει από 24 ως 76 βουλευτές, πρόεδρο, προεδρείο και γραμματεία. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινοβουλευτικής εργασίας διεξάγεται στο πλαίσιο των Επιτροπών.  Συνεδριάζουν δημόσια μία ή δύο φορές το μήνα στις Βρυξέλλες κι εκεί οι βουλευτές επεξεργάζονται, τροποποιούν και ψηφίζουν νομοθετικές προτάσεις και εκθέσεις πρωτοβουλίας. Εξετάζουν προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και, αν χρειαστεί, συντάσσουν εκθέσεις,  τις οποίες υποβάλλουν στην Ολομέλεια. 
Κατάλογος των κοινοβουλευτικών επιτροπών
Οι 41 κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες διατηρούν και αναπτύσσουν τις διεθνείς επαφές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως δε τις σχέσεις  του με τα κοινοβούλια τρίτων χωρών.
Κατάλογος των Αντιπροσωπειών

Η πολυγλωσσία, κατοχυρωμένη στις ευρωπαϊκές Συνθήκες και τον  κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου αποτελεί το  σύμβολο της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας της ΕΕ. Κυρίως, όμως, είναι εργαλείο διαφάνειας και εγγύηση δημοκρατικής λειτουργίας, γιατί προσφέρει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες πρόσβαση στις αποφάσεις των οργάνων και τις πληροφορίες. Κάθε γλώσσα της ΕΕ είναι εξίσου σπουδαία. Και από το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 23 επίσημες γλώσσες, που σημαίνει ότι η μετάφραση και η διερμηνεία μεταξύ τους εκτείνεται σε 506 γλωσσικούς συνδυασμούς. Όλα τα έγγραφα δημοσιεύονται  σε όλες τις επίσημες γλώσσες,  οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται στην επίσημη γλώσσα της επιλογής τους και όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη νομοθεσία που τους αφορά, στη γλώσσα της χώρας τους. Επίσης η πολυγλωσσία διασφαλίζει το δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων πολιτών να εκλεγούν ευρωβουλευτές χωρίς να είναι επιβεβλημένη  η τέλεια γνώση κάποιας άλλης γλώσσας επικοινωνίας. 

Άλλα όργανα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εκτελεστικό όργανο της Ένωσης και συνεργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο. Υποβάλλει και υποστηρίζει τις νομοθετικές προτάσεις στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τροποποιήσεις που ζητεί το Κοινοβούλιο. Συμμετέχει σε όλες τις συνόδους ολομελείας του Κοινοβουλίου και απαντά στις γραπτές και τις προφορικές ερωτήσεις των βουλευτών.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρίπτει τον προτεινόμενο διορισμό. Στη συνέχεια, σε συμφωνία με τον εκλεγέντα Πρόεδρο, τα κράτη μέλη διορίζουν τους Επιτρόπους. Το Σώμα των Επιτρόπων πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί εν τω συνόλω από το Κοινοβούλιο.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναπαρτίζουν οι υπουργοί των κρατών μελών και έχει νομοθετικές αρμοδιότητες. Συμμετέχει στις εργασίες  του Κοινοβουλίου και, με εξαίρεση τις εξωτερικές υποθέσεις, η προεδρία του Συμβουλίου είναι κυλιόμενη και ασκείται από κάθε κράτος μέλος για διάστημα 6 μηνών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ουσιαστικά συμβούλιο κορυφής, και αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι νομοθετικό όργανο, θέτουν όμως από κοινού τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις εργασίες του Συμβουλίου συμμετέχει και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσηςγια θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.
Χρήσιμες πληροφορίες :
Η συνήθης νομοθετική διαδικασία στο ΕΚ με απλά λόγια και εικόνες
Η υπηρεσία ενημέρωσης του πολίτη
Η διαδικασία υποβολής Αναφορών
Το γλωσσάρι της ΕΕ
Σημαντικά ορόσημα της θεσμικής ιστορίας της ΕΕ

 

thebook2

edu3

ματια στην καθημερινοτητα


Warning: Creating default object from empty value in /home/sdanellis/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036
Εκβιασμοί, απειλές, συνομωσιολογία: εκλογές όπως πάντα
blue growth

citizen

epitropi2
epitropi1
epitropi3

1

4