Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΦΑΤΟ TWEET

Οι Ευρωβουλευτές μιλούν για τον Σπύρο Δανέλλη

plenary

5

Δελτια Τυπου


Warning: Creating default object from empty value in /home/sdanellis/public_html/modules/mod_fl_latest/helper.php on line 140

Warning: Creating default object from empty value in /home/sdanellis/public_html/modules/mod_fl_latest/helper.php on line 140

Warning: Creating default object from empty value in /home/sdanellis/public_html/modules/mod_fl_latest/helper.php on line 140
2
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε νέα του Σπύρου Δανέλλη συμπληρώστε το όνομα και το e-mail σας και εγγραφείτε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
EMAIL
Terms and condition
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 PDF Εκτύπωση E-mail
8.10.2013 Παρέμβαση στην ολομέλεια για τα καπνά

Παρέμβαση στην Ολομέλεια για το θέμα των καπνών (8.10.2013)

"Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως δε νομοθετούμε την απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων.  Προσπαθούμε να αποτρέψουμε την προσέλκυση των νέων στο κάπνισμα και τον εθισμό σε τοξικές συνήθειες.

Παρά τις σημερινές δηλώσεις καλών προθέσεων, το 6.1.δ. επιτρέπει δυνητικά την απαγόρευση της επεξεργασίας καπνών ανατολικού τύπου και burley, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο αφανισμού τον ευρωπαϊκό τομέα καπνού.  Κι ενώ αυτές οι ποικιλίες αποτελούν το 90% της ευρωπαϊκής παραγωγής καπνού, τίποτα δεν εμποδίζει προϊόντα καπνών virginia από τρίτες χώρες να καταλάβουν τη θέση των ευρωπαϊκών στις επιλογές των καπνιστών.

Η Οδηγία προβαίνει σε μια δυσανάλογη και συχνά μη αιτιολογημένη  υπερ-ρύθμιση σε σχέση με την επιχειρούμενη προστασία της δημόσιας υγείας.  Παράδειγμα τα τσιγάρα "slim" ή η δημιουργία δυσκολιών στην προώθηση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, στο οποίο καταφεύγει κάποιος που θέλει να σταματήσει και όχι να αρχίσει το κάπνισμα."

Δείτε το βίντεο

 
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 PDF Εκτύπωση E-mail
Ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλώ και εγώ τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τις τροπολογίες που υποστηρίζουν την εξαίρεση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων από την γραμμική μείωση που, ενδεχομένως, χρειαστεί να επιβληθεί μετά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020.

Ας μη ξεχνάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που επιβαρύνουν με το μερίδιο του λέοντος, τον προϋπολογισμό για τις άμεσες ενισχύσεις. Αντίθετα, στις μικρές εκμεταλλεύσεις οφείλεται η προσφορά πληθώρας κοινωνικών αγαθών τα οποία δεν ανταμείβονται από τις αγορές.

Ένα τέτοιο αγαθό είναι και η αντίσταση στην απερήμωση απομακρυσμένων περιοχών οι οποίες, ούτως ή άλλως, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Γι' αυτό το λόγο και ζητάμε επιπροσθέτως την εξαίρεση από τη μείωση και των μικρών νησιών του Αιγαίου καθώς και των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

 
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 PDF Εκτύπωση E-mail
Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις για την ΚΑΠ είναι ένα πρώτο βήμα για τις προσαρμογές που είναι απαραίτητο να κάνει η ευρωπαϊκή γεωργία στο μέλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων από την κλιματική αλλαγή δεν είναι πολυτέλεια· είναι απαραίτητη αντίληψη για την επιβίωση της γεωργίας και των αγροτών, είτε μεγάλων είτε μικρών.

Δεν θα επιτευχθεί όμως παρά όταν η σπουδαιότητά της γίνει κατανοητή για όλους. Γι’ αυτό ο ρόλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι καθοριστικός. Καθοριστικό επίσης είναι και το να κατανοήσει ο αγρότης τη σημασία της προσαρμογής του στις απαιτήσεις του καταναλωτή. Πώς μπορεί η απειλή του ανοίγματος στις αγορές να μετατραπεί σε ευκαιρία; Με διάδοση των αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, με ποιότητα, με ισχυρά συλλογικά σχήματα, με αντιμετώπιση των κινδύνων.

Ας κάνουμε το πρώτο βήμα προς μία πιο στοχευμένη πολιτική, πιο κοντά στη σύγκλιση για πραγματική ανάπτυξη της υπαίθρου.

 
Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 PDF Εκτύπωση E-mail
Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που στήριξαν τις βελτιώσεις που προτείναμε για τα μέτρα του Κανονισμού.

Στόχος μας ήταν και παραμένει να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή συνέργεια όλων των στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν. Και αυτό, γιατί επιδιώκουμε την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών των νησιών με τρόπο αποτελεσματικό και όχι διεκπεραιωτικό, ακριβώς γιατί θέλουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρηματικών πόρων.

Γι’ αυτό και προτείναμε στην Επιτροπή να εξετάσει την προοπτική για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης για τα νησιά που να αξιοποιεί την πολιτισμική παράδοση και την περιβαλλοντική σημασία των μικρών νησιών του Αιγαίου. Προτείναμε την αξιοποίηση της συνέργειας που μπορεί να προσφέρει ο τουρισμός στην χρήση τοπικού γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού. Έγινε μια καλή αρχή και σας καλώ να την στηρίξετε και στην ψηφοφορία.

Κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, με την ευκαιρία αυτή και ανεξαρτήτως από τον Κανονισμό αυτό, όπως και τον POSEI, και σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη νησιωτικότητα, θα ήταν σκόπιμο να θεσμοθετηθούν μέτρα στήριξης των παραγωγών προς αντιμετώπιση του ιδιαιτέρως σοβαρού μεταφορικού κόστους και των λοιπών νησιών: της Κρήτης, των Ιονίων, της Σαρδηνίας, των Βαλεαρίδων κλπ.

 
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 PDF Εκτύπωση E-mail
Κανονισμός σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της καταγωγής ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες

Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, θα αναφερθώ στα ιδιαίτερα προβλήματα της εμπορίας προϊόντων, όπως τα νωπά γεωργικά προϊόντα. Μπορεί ένα γεωργικό προϊόν που εισάγεται από τρίτες χώρες, όπου το κόστος παραγωγής είναι σαφώς χαμηλότερο, να προωθείται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ευρωπαϊκό, από τη στιγμή που υποστεί μεταποίηση σε κράτος μέλος της Ένωσης, ακόμη και αν αυτή η μεταποίηση δεν αλλάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή την ειδική υφή του πρωτογενούς προϊόντος. Κι έτσι οδηγούμαστε, εύκολα, σε παραπληροφόρηση του καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να διαβάζει στην ετικέτα του προϊόντος ότι η επιλογή του είναι προϊόν της Ένωσης και να αγνοεί ότι η πρωτογενής ύλη παράχθηκε σε χώρα εκτός της Ένωσης.

Η προστασία του καταναλωτή και η διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού δεν συνιστούν προστατευτισμό, αλλά υποχρέωση της Ένωσης.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 6

thebook2

edu3

ματια στην καθημερινοτητα


Warning: Creating default object from empty value in /home/sdanellis/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1036
Εκβιασμοί, απειλές, συνομωσιολογία: εκλογές όπως πάντα
blue growth

citizen

epitropi2
epitropi1
epitropi3

1

4